www.soferITeste.ro
        Cine conduce detasat...s-o-fereste!!!
   Prima pagina      Categoriile A, B

A, A1, A2, AM
B, B1

Curs complet de legislație rutieră!!! 
(conține 18 pagini complet documentate, reprezentând un suport teoretic ideal pentru susținerea examenului teoretic, dar și pentru traficul de zi cu zi)
 
 

Vă puteţi verifica cunoştinţele teoretice, pe capitole, printr-un simplu click!
Chestionarele conţin întrebări asemănătoare cu cele de la examenul teoretic.

Acte și condiții necesare 

Pentru înscriere sunt necesare următoarele:
 • fișă medicală cu mențiunea apt, corespunzătoare categoriei;
 • avizul psihologic;
 • certificatul de cazier judiciar.
Dosarul trebuie să conțină:
 • fișa de școlarizare;
 • cerere de înscriere pentru examenul teoretic și practic;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • chitanțe ce atestă plata contravalorii permisului de conducere și a taxei de examinare;
 • copii xerox după actul de identitate și permisul de conducere, dacă este cazul.

În ce constau examenele pentru obținerea permisului?

În cadrul ambelor categorii se susține o probă teoretică și una practică, astfel:
 • A/A1/A2/AM: 
  • Examenul teoretic conține 20 de întrebări, în 20 de minute (minim 17 răspunsuri corecte).
  • Prima probă practică are loc într-un poligon cu dimensiuni standard și constă în efectuarea de manevre specifice.
  • A doua probă practică se desfășoară pe traseu, cu instructorul, sub monitorizarea examinatorului (excepție cat. AM).
  • În cazul unui solicitant minor, acesta este examinat sub prezența unui părinte/tutore.
 • B/B1/BE:
  • Examenul teoretic conține 26 de întrebări, în 30 de minute (minim 22 răspunsuri corecte).
  • Proba practică se susține pe traseu, în prezența examinatorului (25 de minute).

CONTACT   soferiteste@yahoo.com               soferiteste@gmail.com
                tel.+40744700246