www.soferITeste.ro
        Cine conduce detasat...s-o-fereste!!!
   Prima pagina      Categoriile C, D, E, Tr, Tv, Tb

C, C1, Tr


D, D1, Tv, Tb


E 
Testele conţin întrebări asemănătoare cu cele oficiale, într-o formulă completă, singura împărţire efectuată fiind cea pe capitole!
Pentru înscriere sunt necesare următoarele:
 • fișă medicală cu mențiunea apt, corespunzătoare categoriei;
 • avizul psihologic;
 • certificatul de cazier judiciar.
Dosarul trebuie să conțină:
 • fișa de școlarizare;
 • cerere de înscriere pentru examenul teoretic și practic;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • chitanțe ce atestă plata contravalorii permisului de conducere și a taxei de examinare;
 • copii xerox după actul de identitate și permisul de conducere, dacă este cazul.
Condiții de susținere și promovare:
Pentru categoriile C/C1/Tr:
 • Solicitantul să deține permis categoria B.
 • Vârsta minimă corespunzătoare categoriei:
  • 18 ani pentru C1/Tr;
  • 21 ani pentru C.
În ce constau examenele pentru obținerea permisului?
  • Examenul teoretic conține 26 de întrebări, în 30 de minute (minim 22 răspunsuri corecte).
  • Proba practică se susține pe traseu, în prezența examinatorului (45 de minute).
Pentru categoriile D/D1/Tv/Tb:
 • Solicitantul să deține permis categoria B.
 • Vârsta minimă corespunzătoare categoriei:
  • 21 ani pentru D1;
  • 24 ani pentru D, Tv, Tb.
  În ce constau examenele pentru obținerea permisului?
   • Examenul teoretic conține 26 de întrebări, în 30 de minute (minim 22 răspunsuri corecte).
   • Proba practică se susține pe traseu, în prezența examinatorului (45 de minute).
  Categoria E nu este una aparte, aceasta putând fi asociată la categoriile B, C sau D astfel:
  • BE
  • C1E/CE
  • D1E/DE
  Solicitantul trebuie să dețină permis pentru categoria asociată solicitată.
  În ce constau examenele pentru obținerea permisului?
  • Examenul teoretic conține 11 de întrebări, în 15 minute (minim 9 răspunsuri corecte).
  • Proba practică se susține pe traseu, în prezența examinatorului (45 de minute).  CONTACT   soferiteste@yahoo.com               soferiteste@gmail.com
                  tel.+40744700246