www.soferITeste.ro
        Cine conduce detasat...s-o-fereste!!!
   Prima pagina      PERMISE

A   MOTOCICLETE 

CATEGORIA AM - 16 ani:
 • Mopede.

CATEGORIA A1 - 16 ani:
 • Motociclete cu cilindree maximă de 125 cm3, cu puterea maximă de 11 kW și cu un raport putere/greutate de cel mult 0,1 kW/kg. Tricicluri cu motor, cu puterea maximă de 15 kW.

CATEGORIA A2  - 18 ani:
 • Motociclete cu puterea maximă de 35 kW, cu un raport putere/greutate care nu depășește 0,2 kW/kg și care nu sunt derivate dintr-un vehicul având mai mult de dublul puterii sale.

CATEGORIA A  - 20, 21 sau 24 ani:
 • Motociclete cu sau fără ataş şi tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW.
 • 20 de ani împliniţi şi o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria de permis A2;
 • 21 de ani pentru triciclurile cu motor cu puterea de peste 15kW;
 • 24 de ani, pentru motocicletele din categoria A.

CATEGORIA C1 - 18 ani:
 • Autovehiculul, altul decât cel din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afară de conducătorul auto. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

CATEGORIA C1E  - 18 ani:
 • Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C1 şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg.
 • Ansamblurile de vehicule în care vehiculul trăgător face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masă totală maximă autorizată de peste 3500 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg;

CATEGORIA C - 21 ani:
 • Autovehiculul, altul decât cele din categoria D sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg şi care sunt proiectate şi construite pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto.
 • Ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

CATEGORIA CE - 21 ani:
 • Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.

CATEGORIA Tr - 18 ani:

 • Tractor, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări.CONTACT   soferiteste@yahoo.com               
soferiteste@gmail.com
                tel.+40744700246


CATEGORIA B1 - 16 ani:
 • Cvadricicluri a căror masă proprie nu depăşeşte 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri), neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculelor electrice şi care sunt echipate cu motor cu ardere internă a cărui putere netă maximă nu depăşeşte 15 kW sau cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 15 kW.

CATEGORIA B - 18 ani:

      1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;

      2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

      3. ansamblul de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg;

CATEGORIA BE  - 18 ani:
 • Ansamblul de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată depăşeşte 4.250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg.
 
 
 
 
 CATEGORIA D1 - 21 ani:

 • Autovehiculul proiectat şi construit pentru transportul a maximum 16 pasageri, în afară de conducătorul auto şi a cărui lungime maximă nu depăşeşte 8 m.
 • Ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

CATEGORIA D1E - 21 ani:
 • Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

CATEGORIA D - 24 ani:
 • Autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg.

CATEGORIA DE - 24 ani:
 • Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

CATEGORIA Tb - 24 ani:

 • Troleibuz.

CATEGORIA Tv - 24 ani:

 • Tramvai.