www.soferITeste.ro
        Cine conduce detasat...s-o-fereste!!!
   Prima pagina      Restituire permis-13 din 15

 
 
AI CĂLCAT PE BEC!?
ŢI-AU SUSPENDAT PERMISUL!?

NU DISPERA!!!
IATĂ CE TREBUIE SĂ FACI PENTRU A CONDUCE DIN NOU!

 
 
 
 
Pentru a promova examenul de restituire al permisului trebuie să răspundeţi corect la cel puţin 13 întrebări, dintr-un set de 15!
 
Aflaţi dacă sunteţi eligibil pentru a susţine testul de restituire al permisului auto în articolul aflat mai jos!
 ÎN CE CAZURI SE DISPUNE RESTITUIREA PERMISULUI?

a) La expirarea termenului de suspendare, atunci când acesta a fost reţinut în urma cumulului de puncte;

b) La expirarea termenului de suspendare, atunci când sancţiunea a fost aplicată în urma unei contravenţii ce dispune retragerea dreptului de a conduce pe o durată de 30, 60 sau 90 de zile;
  • Conducătorul auto trebuie să se prezinte înainte de expirarea sancţiunii pentru a susţine testul de verificare al cunoaşterii regulilor de circulaţie. 
  • În caz de neprezentare sau de nepromovare a testului, sancţiunea se prelungeşte cu 30 de zile.
c) În baza certificatului medico-legal, atunci când afecţiunile care au determinat statutul de inapt medical au încetat;
 
d) În cazul în care titularul unui permis de conducere eliberat de o autoritate străină doreşte să părăsească teritoriul ţării.
  • Permisul se restituie cu cel mult o zi înainte de părăsirea teritoriului, iar autoritatea străină ce a emis permisul este anunţată cu privire la sancţiune.
 
 
PERIOADA DE SUSPENDARE A PERMISULUI SE REDUCE LA 30 DE ZILE DACĂ SUNT ÎNDEPLINITE, CUMULATIV, URMĂTOARELE CONDIŢII:

a) Candidatul a fost declarat admis la testul
 de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;
 
b) A obţinut permisul de conducere cu cel puţin un an
 înainte de săvârşirea faptei (nu este începător);

c) Nu a beneficiat de o măsură similară în
 ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei;

d) În ultimii 2 ani de la data constatării contravenţiei nu a 
avut suspendat dreptul de conducere printr-o măsură similară (nu este recidivist).
 
 
 
CONDUCĂTORUL DE AUTOVEHICULE SAU TRAMVAIE NU BENEFICIAZĂ DE REDUCERE DACĂ:
 
a) Perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;
 
b) A cumulat, din nou, 15 puncte de penalizare pe
 parcursul a 12 luni de la data expirării ultimei suspendări;
 
c) A fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat
 doar pagube materiale, dar s-a constatat consumul de băuturi 
alcoolice în urma testării aerului expirat sau a probelor biologice;
 
d) Sancţiunea a fost dispusă în urma neopririi la trecerea
 la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte
 ori în curs de coborâre, sau atunci când semnalele 
cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.
 
 
 
 
 
CONTACT   soferiteste@yahoo.com               soferiteste@gmail.com
                tel.+40744700246