REGLEMENTARI PROFESIONALE D

intrebare 1

Cum se elibereaza licenta de traseu pentru transportul rutier public?

A în trafic interjudetean pentru fiecare cursa;
B în trafic national pentru fiecare categorie de drum;
C în trafic judetean pentru fiecare traseu.


intrebare 2

Ce reprezinta "perioada de odihna zilnica normala"?

A intervalul neîntrerupt de cel putin 11 ore de odihna;
B perioada de odihna realizata pe timpul noptii, de cel putin 12 ore;
C odihna realizata în doua intervale de timp, primul de cel putin 3 ore, iar al doilea de cel putin 9 ore.


intrebare 3

Cum se realizeaza transportul rutier public de persoane cu autobuzul?

A prin servicii regulate;
B prin servicii regulate speciale;
C prin servicii ocazionale.


intrebare 4

Care sunt datele pe care le înregistreaza si/sau stocheaza în mod automat sau semiautomat tahograful?

A distanta parcursa de vehicul si viteza de deplasare a acestuia;
B durata orelor de conducere, pauzele si perioadele zilnice de odihna;
C timpii disponibili, precum si alti timpi de munca.


intrebare 5

Când trebuie scoasa din vehicul diagrama tahograf?

A ori de câte ori este nevoie;
B nu înainte de sfârsitul perioadei zilnice de lucru;
C pe orice perioada a zilei, daca acest lucru a fost autorizat (control rutier, schimbarea vehiculului, defectarea aparatului).


intrebare 6

Care sunt legitimatiile de calatorie individuale pentru serviciile regulate de transport de persoane?

A biletele;
B abonamentele;
C legitimatiile speciale.


intrebare 7

Reglementarile referitoare la stabilirea perioadelor de conducere si de odihna a conducatorilor auto se refera la:

A vehiculele sau ansamblurile de vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 7,5 tone, utilizate pentru transportul de marfuri în scopuri necomerciale;
B vehiculele destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata, inclusiv remorca sau semiremorca, depaseste 3,5 tone;
C vehiculele destinate transportului de persoane, a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 7,5 tone.


intrebare 8

"Perioada de odihna zilnica redusa" se refera la:

A perioada de somn de minimum 6 ore;
B orice perioada de odihna de cel putin 9 ore, dar care sa nu depaseasca 11 ore;
C intervalul neîntrerupt de cel putin 11 ore de odihna.


intrebare 9

Permisul de conducere valabil pentru categoria D va permite sa conduceti:

A autovehiculele destinate transportului de persoane a carui masa depaseste 3500 kg;
B autovehicule destinate transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducatorului, la care se poate atasa o remorca, a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
C autobuze si remorci destinate transportului de bunuri si de persoane.


intrebare 10

Când conduceti un autobuz, troleibuz sau tramvai, va este interzis:

A sa transportati mai multe persoane decât numarul de locuri stabilite în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare;
B sa deschideti usile în timpul mersului sau sa porniti de pe loc cu usile deschise;
C sa aveti în timpul mersului preocupari de natura a va distrage în mod periculos atentia.


intrebare 11

Se considera contraventie:

A nerespectarea prevederilor privind utilizarea unor diagrame tahografice murdare sau deteriorate;
B nerespectarea prevederilor în vigoare, privind utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;
C utilizarea DVD-urilor sau a altor aparate electronice.


intrebare 12

Se considera contraventie:

A conducerea unui vehicul dotat cu tahograf fara a utiliza diagrame tahograf;
B utilizarea tahografului fara avizul politiei rutiere;
C conducerea unui vehicul dotat cu tahograf digital fara a utiliza cartela tahografica.


intrebare 13

Se considera contraventie:

A necompletarea pe diagrama tahograf a datelor prevazute de legislatia în vigoare;
B completarea diagramei tahograf cu pixul sau cu stiloul;
C omisiunea de a introduce în tahograful digital datele prevazute de legislatia în vigoare.


intrebare 14

Care dintre obligatiile de mai jos revin conducatorilor auto angajati de catre operatorii de transport rutier?

A sa respecte perioadele de conducere si perioadele de odihna, conform reglementarilor legale în vigoare, si sa utilizeze corect aparatul tahograf;
B sa circule, numai pe timp de zi, fara a depasi viteza indicata de tahometru si sa se odihneasca pe timpul noptii;
C sa nu intervina asupra aparatului tahograf sau a limitatorului de viteza pentru scoaterea acestuia din uz sau pentru modificarea caracteristicilor de functionare.


intrebare 15

"Durata de conducere zilnica" reprezinta:

A durata totala de conducere acumulata între doua perioade de odihna zilnica;
B perioada de conducere în care autovehiculul ruleaza neîntrerupt;
C perioada de conducere între doua puncte ale traseului, prevazute într-o singura zi.


intrebare 16

Conducatorii auto angajati ai operatorilor de transport rutier, care efectueaza operatiuni de transport, au obligatia:

A de a purta echipament de protectie pentru prevenirea accidentelor de munca;
B de a nu circula în trafic fara a avea asupra lor fisa de protectie a muncii;
C de a respecta regulile privind prevenirea accidentelor de munca în circulatia rutiera.


intrebare 17

Microbuzele si autobuzele sunt supuse inspectiei tehnice la cel mult:

A 6 luni;
B 1 an;
C 2 ani.


intrebare 18

Care este durata maxima de conducere saptamânala?

A 48 de ore;
B 56 de ore;
C 40 de ore.


intrebare 19

"Perioada de odihna saptamânala normala" reprezinta:

A perioada de odihna de cel putin 24 de ore consecutive;
B orice perioada de odihna de cel putin 45 de ore consecutive;
C perioada de odihna de cel putin 3 zile consecutive.


intrebare 20

Care este durata maxima de conducere zilnica?

A 9 ore;
B 8 ore;
C 12 ore.


intrebare 21

Traseele pe care se efectueaza servicii regulate de transport public local de calatori, cu exceptia celor în regim "taxi", se stabilesc de catre:

A autoritatile administratiei publice locale;
B politia rutiera;
C detinatorii autovehiculelor care efectueaza aceste servicii.


intrebare 22

Autocarele si autobuzele destinate transportului public de persoane în trafic intern si international, se clasifica pe stele si categorii, în functie de:

A numarul de locuri pe scaune si de caracteristicile tehnice;
B confort, siguranta, caracteristici tehnice si de protectie a mediului;
C consumul specific de carburanti si lubrifianti.


intrebare 23

Se considera contraventie:

A nerespectarea prevederilor privind detinerea, de catre un conducator auto, a mai mult de o cartela tahografica valida;
B oprirea autovehiculului în afara locurilor specificate în cartela tahografica;
C fumatul în autovehiculele dotate cu tahograf.


intrebare 24

Permisul de conducere valabil pentru categoria D1 va permite sa conduceti:

A un vehicul mixt, destinat atât transportului de persoane, cât si transportului de marfuri;
B un autovehicul destinat transportului de persoane având cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afara locului conducatorului;
C un autovehicul destinat transportului de persoane, care are o masa totala maxima autorizata de maximum 3,5 t.


intrebare 25

Oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane se face:

A în orice loc solicitat de catre calatori;
B numai în statiile semnalizate ca atare;
C numai în spatiile de parcare semnalizate corespunzator.


intrebare 26

Este permisa încredintarea conducerii unui vehicul destinat transportului public de persoane pentru a fi condus pe drumurile publice de catre un alt conducator?

A da, în situatia în care acesta poseda permis de conducere corespunzator;
B nu, acest lucru este interzis de Regulament;
C da, în situatia în care acesta poseda atât permis de conducere corespunzator, cât si atestatul profesional valabil, emis de autoritatea competenta.


intrebare 27

Care este durata maxima de utilizare a foilor de înregistrare a diagramelor tahograf, proprii fiecarui conducator?

A 24 de ore;
B 48 de ore;
C 72 de ore.


intrebare 28

Cum se defineste "pauza", potrivit reglementarilor care stabilesc perioadele de conducere si de odihna ale conducatorilor auto?

A perioada în care conducatorul auto poate efectua numai lucrari de întretinere si reparatii, fara a conduce autovehiculul;
B orice perioada în timpul careia conducatorul nu are dreptul sa conduca sau sa efectueze alte sarcini, al carei scop unic este odihna;
C perioada în care conducatorul auto alimenteaza autovehiculul cu combustibil, asigura gresarea si întretinerea acestuia, precum si completarea documentelor de transport obligatorii.


intrebare 29

Care este durata maxima de conducere continua?

A 2 ore si 30 de minute, urmate de o pauza de cel putin 45 de minute;
B 3 ore, urmate de o pauza de cel putin 30 de minute;
C 4 ore si 30 de minute, urmate de o pauza de cel putin 45 de minute.


intrebare 30

Conducatorii de tramvaie sau de vehicule, care efectueaza transport public de persoane, trebuie sa aiba vârsta minima de:

A 18 ani împliniti;
B 21 ani împliniti;
C 25 ani împliniti.


intrebare 31

Ce trebuie sa mentioneze conducatorul auto pe diagrama tahograf la introducerea acesteia?

A denumirea firmei si localitatea de destinatie;
B numele si prenumele, localitatea, data, numarul de înmatriculare, numarul de kilometri la plecare;
C defectiunile si remedierile ce trebuie executate.


intrebare 32

Permisul de conducere valabil pentru categoria DE va permite sa conduceti:

A un ansamblu de vehicule constând dintr-un autovehicul tractor din categoria D si o remorca, a carei masa totala autorizata este mai mare de 750 kg si care nu este destinata transportului de persoane;
B un ansamblu de vehicule constând dintr-un autocamion destinat transportului de marfuri si o remorca, amenajata pentru transportul de persoane;
C un autovehicul format din doua sau mai multe remorci, destinate transportului de persoane în zone turistice.


intrebare 33

Conducatorul unui autobuz este obligat:

A sa nu permita pasagerilor folosirea telefonului mobil în timpul mersului;
B sa aiba asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau înregistrare si, dupa caz, atestatul profesional, precum si celelalte documente prevazute de legislatia în vigoare;
C sa verifice, la fiecare deplasare, presiunea din pneuri.


intrebare 34

Aveti voie sa efectuati transport de persoane cu autobuze care circula în baza autorizatiei pentru probe?

A da, numai în interiorul localitatilor;
B nu;
C da, numai în afara localitatilor, pe o distanta de maximum 50 km.


intrebare 35

Pentru a efectua transport public de persoane, trebuie sa posedati:

A permis de conducere categoria CE;
B permis de conducere categoriile D, DE sau subcategoriile D1, D1E;
C permis de conducere valabil pentru categoriile D, DE, subcategoriile D1, D1Esi certificatul de atestare profesionala, eliberat de Ministerul Transporturilor.


intrebare 36

Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie sa aiba:

A o masa totala maxima autorizata de minimum 3,5 t;
B indicatorul "Copii", montat pe caroserie, în fata si în spate;
C dispozitive de detectare a aparaturii radar.


intrebare 37

Conducatorul auto actioneaza asupra aparatului tahograf cu scopul:

A de a lua legatura cu dispeceratul;
B de a înregistra corect si distinct perioadele de activitate;
C de a mari sau micsora efectul sonor.


intrebare 38

Cine stabileste locul statiilor mijloacelor de transport public de persoane?

A autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere;
B detinatorii autovehiculelor care efectueaza aceste servicii;
C conducatorii autovehiculelor, la cererea calatorilor.


intrebare 39

Le este permis persoanelor sa calatoreasca pe scari sau pe partile exterioare ale caroseriei autobuzului, troleibuzului sau tramvaiului?

A da, atunci când este aglomeratie si traficul a fost întrerupt mai mult;
B nu, fara nicio exceptie;
C da, numai cu consimtamântul conducatorului auto.


intrebare 40

Ce trebuie sa mentioneze conducatorul auto pe diagrama tahograf la scoaterea acesteia?

A localitatea, data, numarul de kilometri la sosire, numarul de kilometri parcursi (diferenta între numarul de kilometri la sosire si numarul de kilometri parcursi);
B problemele aparute pe timpul deplasarii;
C natura si starea încarcaturii.


intrebare 41

În timp ce conduceti tramvaiul sau autovehiculul care efectueaza transport public de persoane, sunteti obligat:

A sa folositi instalatia de sonorizare la un nivel maxim, pentru a va mentine vigilenta;
B sa ascultati emisiunile radio referitoare la actualitati;
C sa opriti pentru urcarea si coborârea pasagerilor numai în statiile semnalizate ca atare.


intrebare 42

Se considera contraventie:

A folosirea unui tahograf electronic;
B nerespectarea prevederilor privind scoaterea neautorizata a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital, înaintea terminarii zilei de lucru, sau utilizarea pentru o perioada mai lunga decât cea prevazuta;
C întretinerea de conversatii cu persoanele aflate în cabina.


intrebare 43

La partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane se aplica:

A indicatorul cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;
B un semn distinctiv pentru avertizarea celorlalti participanti la trafic;
C legal, nu este permisa aplicarea vreunei inscriptii sau atentionari.