REGULI DE INCARCARE

intrebare 1

Obligatia de a respecta regulile privind încărcarea, repartizarea încărcăturii, asigurarea si fixarea mărfurilor transportate revine:

A conducătorului auto
B destinatarului
C expeditorului
D încărcătorului


intrebare 2

Prin masa totală maximă autorizată se întelege:

A masa maximă a unui vehicul încărcat, declarată admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă
B masa maximă admisă pentru drumurile de categoria E
C masa proprie a vehiculului
D masa sarcinii utile autorizate pentru transport


intrebare 3

Repartizarea corectă a greutătii pe osii este obligatia:

A conducătorului auto
B destinatarului
C expeditorului
D încărcătorului


intrebare 4

Arimarea mărfurilor este obligatia:

A conducătorului auto
B consilierului de sigurantă
C expeditorului
D persoanei desemnate să conducă activitatea de transport rutier


intrebare 5

La încărcarea mărfurilor conducătorul auto va lua măsuri pentru:

A asigurarea securitătii mărfurilor
B asigurarea unor spatii suficient de mari intre pachete, colete, container, etc.
C ca mărfurile sa fie amplasate cat mai in fata
D ca mărfurile sa fie amplasate cat mai in spate


intrebare 6

Prin care din metodele enuntate mai jos se poate reduce timpul de stationare la încărcare-descărcare:

A eliminarea timpilor de mers în gol
B mecanizarea operatiunilor de încărcare-descărcare
C sporirea vitezei de circulatie
D supra-încărcarea autovehiculelor


intrebare 7

Influentează masa autovehiculului distanta de frânare ?

A cu cât masa este mai mare, cu atât distanta de frânare este mai mare
B cu cât masa este mai mare, cu atât distanta de frânare este mai mică deoarece creste aderenta si forta de frânare
C depinde de experienta conducătorului auto
D nu, în cazul conducătorilor auto care conduc cu o viteza care permite evitarea coliziunilor


intrebare 8

Gradul de încărcare si modul de distribuire a încărcăturii autovehiculului influentează în mod direct modificarea:

A aderentei dintre pneuri si calea de rulare
B conditiilor de confort si de sigurantă a deplasării
C fortei de tractiune la rotile motrice
D pozitiei centrului de greutate al autovehiculului


intrebare 9

Gradul de încărcare si modul de distribuire a încărcăturii autovehiculului influentează în mod direct modificarea:

A acceleratiei gravitationale
B ecartamentului autovehiculului
C presiunilor în pneuri
D tinutei de drum a autovehiculului


intrebare 10

Gradul de încărcare al autovehiculului influentează în mod direct si determinant:

A ampatamentului autovehiculului
B confortul si siguranta deplasării
C distanta de frânare necesară opririi autovehiculului în conditii de sigurantă
D usurinta accesării comenzilor autovehiculului


intrebare 11

Gradul de încărcare al autovehiculului influentează în mod direct si determinant:

A categoria vehiculului
B consumul de combustibil
C functionarea retarderului
D masele maxime autorizate pe axe


intrebare 12

Gradul de încărcare al autovehiculului influentează în mod direct si determinant:

A functionarea ABS-ului
B inertia autovehiculului
C masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic
D raportul putere/masă proprie exprimat în KW/kg


intrebare 13

Ce trebuie să aveti în vedere pentru a preveni riscurile atunci când încărcati vehiculul peste masa maximă admisă

A creste ampatamentul autovehiculului
B diminuează confortul conducătorului si al pasagerilor
C obturează vizibilitatea pentru ceilalti participanti la trafic
D se modifica tinuta de drum si comportamentul autovehiculului în viraje


intrebare 14

Ce trebuie să aveti în vedere pentru a preveni riscurile atunci când încărcati vehiculul peste masa maximă admisă

A creste distanta de frânare
B creste ecartamentul autovehiculului
C diminuează confortul conducătorului si al pasagerilor
D obturează vizibilitatea pentru ceilalti participanti la trafic


intrebare 15

Ce riscuri comportă abordarea virajelor cu viteză excesivă?

A în conditiile în care conducătorul auto intervine cu promptitudine printr-o manevrare corespunzătoare a volanului, se pot elimina toate riscurile specifice abordării virajelor
B riscuri determinate de acvaplanarea inevitabilă
C riscuri determinate de blocarea diferentialului
D riscuri legate de răsturnarea vehiculului


intrebare 16

Ce riscuri comportă abordarea virajelor cu viteză excesivă?

A în conditiile în care conducătorul auto intervine cu promptitudine printr-o manevrare corespunzătoare a volanului, se pot elimina toate riscurile specifice abordării virajelor
B riscuri determinate de acvaplanarea inevitabilă
C riscuri determinate de blocarea diferentialului
D riscuri legate de derapajul vehiculului


intrebare 17

La abordarea cărui sector de drum, dintre cele enumerate, apare riscul răsturnării?

A palier
B pantă
C rampă
D viraj


intrebare 18

În curbă sau în viraj, forta centrifugă tinde să:

A alinieze vehiculul pe traiectorie circulară
B deplaseze pasagerii si marfa înspre exteriorul virajului
C deplaseze pasagerii si marfa înspre interiorul virajului
D mărească viteza de deplasare a autovehiculului


intrebare 19

La deplasarea în curbă, deraparea spre altă bandă se produce atunci când:

A forta centrifugă este inferioară aderentei
B forta centrifugă este superioară aderentei
C forta centripedă este superioară aderentei
D forta de tractiune este inferioară aderentei


intrebare 20

În curbă, pericolul răsturnării autovehiculului este mai mare atunci când:

A centrul de greutate al autovehiculului se găseste la o înăltime mare în raport cu solul
B centrul de greutate al autovehiculului se găseste la o înăltime mică în raport cu solul
C forta centrifugă este inferioară aderentei
D miscările longitudinale ale autovehiculului sunt mai mari decât cele laterale


intrebare 21

Sistemul de fixare a încărcăturii trebuie să reziste la forta corespunzătoare unei accelerări/decelerări a vehiculului spre fată în valoare de:

A accelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitatională)
B accelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitatională)
C decelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitatională)
D decelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitatională)


intrebare 22

Sistemul de fixare a încărcăturii trebuie să reziste la forta corespunzătoare unei accelerări/decelerări a vehiculului spre spate în valoare de:

A accelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitatională)
B accelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitatională)
C decelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitatională)
D decelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitatională)


intrebare 23

Sistemul de fixare a încărcăturii trebuie să reziste la forta corespunzătoare unei accelerări/decelerări a vehiculului spre ambii pereti laterali în valoare de:

A accelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitatională)
B accelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitatională)
C decelerare de 0,5 x g (acceleratie gravitatională)
D decelerare de 0,8 x g (acceleratie gravitatională)


intrebare 24

Înfăsurarea sau fixarea încărcăturii în vehicul trebuie făcută în conformitate cu dispozitiile din:

A instructiunile privind sistemele de fixare a încărcăturii în transportul rutier de mărfuri elaborate de I.S.C.T.R.
B recomandările europene privind cele mai bune practici în domeniul fixării încărcăturii pentru transportul rutier
C Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 privind normele comune privind accesul la piata transportului rutier de mărfuri
D Regulamentul Tehnic în Transportul Rutier R.N.T.R. 22 – privind sistemele de fixare a încărcăturii vehiculelor elaborat de R.A.R.


intrebare 25

Elementele de fixare a mărfii trebuie să respecte următoarea conditie:

A sunt adaptate pentru masa proprie a vehiculului respectiv
B sunt adaptate pentru fixarea mărfii respective
C sunt adaptate pentru fixarea suprastructurii vehiculului de sasiu
D sunt adaptate pentru viteza comercială de circulatie a vehiculului respectiv


intrebare 26

Elementele de fixare a mărfii trebuie să respecte următoarea conditie:

A forta exercitată asupra lor este mai mare decât sarcina nominală pentru care au fost construite
B nu prezintă noduri sau elemente deteriorate
C sunt adaptate pentru fixarea sasiului
D sunt realizate din componente galvanizate pentru o bună rezistentă la frecare


intrebare 27

Elementele de fixare a mărfii trebuie să respecte următoarea conditie:

A sunt conforme cu prescriptiile tehnice elaborate de I.S.C.T.R.
B sunt conforme cu specificatiile tehnice privind constructia vehiculelor rutiere de marfă
C sunt conforme cu standardele europene si/sau internationale în vigoare în domeniu
D sunt conforme cu standardele si normativele în vigoare elaborate de A.R.R.


intrebare 28

La repartizarea încărcăturii trebuie să aveti în vedere:

A masa proprie a vehiculului
B masa sasiului
C masele maxime admise pe axe
D viteza comercială impusă pentru efectuarea cursei


intrebare 29

La arimarea mărfurilor trebuie să aveti în vedere:

A evitarea alunecării dintre încărcătură si partea carosabilă
B evitarea alunecării încărcăturii în viraje
C evitarea alunecării suprastructurii vehiculului
D evitarea alunecării sasiului


intrebare 30

La arimarea mărfurilor trebuie să aveti în vedere:

A evitarea alunecării încărcăturii la frânare
B forta exercitată asupra încărcăturii de rezistenta la rulare
C forta exercitată asupra încărcăturii să nu depăsească valoarea de 100 N.
D masa proprie a vehiculului


intrebare 31

La arimarea mărfurilor trebuie să aveti în vedere:

A acceleratia maximă constructivă a vehiculului
B evitarea alunecării încărcăturii la accelerare si la circulatia în rampă/pantă
C evitarea alunecării încărcăturii prin reducerea coeficientului de frecare
D raza de virare a vehiculului


intrebare 32

La arimarea directă elastică, unghiul dintre chingă si platformă trebuie să fie:

A sub 45 de grade
B sub 60 de grade
C sub 75 de grade
D sub 90 de grade


intrebare 33

Eficienta maximă a metodei de arimare prin frecare se obtine dacă unghiul de pretensionare a chingilor este de:

A 30 de grade
B 60 de grade
C 75 de grade
D 90 de grade


intrebare 34

Numărul de chingi care trebuie utilizate la metoda de arimare prin frecare depinde de:

A masa încărcăturii
B masa nesuspendată a vehiculului
C masa suspendată a vehiculului
D volumul încărcăturii


intrebare 35

Numărul de chingi utilizate la metoda de arimare prin frecare depinde de:

A forta de tensionare standardizată a chingilor utilizate
B forta motrice la circulatia în rampă/pantă si în viraje
C masa proprie a vehiculului
D masa totală maximă autorizată a vehiculului


intrebare 36

Numărul de chingi utilizate la metoda de arimare prin frecare depinde de:

A punctele de prindere ale sasiului
B unghiul de pretensionare a chingilor
C volumul caroseriei
D volumul încărcăturii


intrebare 37

Numărul de chingi utilizate la metoda de arimare prin frecare depinde de:

A coeficientul de frecare dinamic între platforma de încărcare si încărcătură
B coeficientul de frecare dinamic la accelerare/decelerare si în viraje
C coeficientul de uzură al chingilor si clasa din care fac parte acestea
D coeficientul dinamic de frecare al chingilor


intrebare 38

O încărcătură cu masa de 1 kg are o greutate de aprox.:

A 1 daN
B 10 daN
C 100 daN
D 1000 daN


intrebare 39

Pentru evitarea folosirii unui număr excesiv de chingi la arimarea încărcăturii se pot lua următoarele măsuri:

A calarea/blocarea încărcăturii
B reducerea coeficientului dinamic de frecare
C reducerea masei proprii a vehiculului
D utilizarea inertiei dată de masa încărcăturii


intrebare 40

Pentru evitarea folosirii unui număr excesiv de chingi la arimarea încărcăturii se pot lua următoarele măsuri:

A cresterea coeficientului dinamic de frecare dintre încărcătură si peretii laterali
B cresterea masei încărcăturii prin utilizarea contragreutătilor
C micsorarea acceleratiei gravitationale
D utilizarea covoarelor antiderapante


intrebare 41

Pentru evitarea folosirii unui număr excesiv de chingi la arimarea încărcăturii se pot lua următoarele măsuri:

A anticiparea situatiilor ce pot deveni periculoase
B aplicarea de metode combinate de arimare
C evitarea frânărilor puternice
D utilizarea metodelor combinate de frânare


intrebare 42

Care dintre următoarele colete prezintă un risc mai mare de răsturnare:

A a căror bază de asezare pe directia de răsturnare este mai mare decât înăltimea
B a căror înăltime este mai mare decât baza de asezare pe directia de răsturnare
C a căror înăltime este mai mare decât înăltimea centrului de greutate
D a căror înăltime este mai mică decât a peretelui lateral al semiremorcii


intrebare 43

Fixarea din imagine este o arimare:

A directă elastică
B directă în buclă
C directă pe diagonală
D prin frecare


intrebare 44

Fixarea cu lat din imagine este o arimare:

A directă elastică
B directă în buclă
C directă pe diagonală
D prin frecare


intrebare 45

În mod suplimentar fată de arimarea cu lat, încărcătura din imaginea alăturată este fixată prin:

A blocare
B cabestan
C lant cu dispozitiv de pretensionare
D troliu


intrebare 46

Pe eticheta unei chingi, STF reprezintă:

A componenta transversală a fortei de tensionare
B forta de tensionare standardizată
C forta manuală standardizată
D rezistenta la rupere


intrebare 47

Pe eticheta unei chingi, SHF reprezintă:

A componenta orizontală a fortei de tensionare
B forta de tensionare standardizată
C forta manuală standardizată
D rezistenta la rupere