MASE SI DIMENSIUNI

intrebare 1

Reglementarile în vigoare stabilesc urmatoarele categorii de drumuri din punct de vedere al maselor si dimensiunilor maxime admise:

A -europene reabilitate, europene, modernizate, pietruite
B -europene, nationale, judetene, comunale
C -europene, nationale, modernizate
D -europene, reabilitate, nationale, modernizate


intrebare 2

Transporturile efectuate cu vehicule a caror masa totala maxima admisa, masa maxima admisa pe axa si/sau ale caror dimensiuni maxime admise de gabarit depasesc limitele maxime admise se efectueaza:

A -pe baza autorizatiei eliberate de ARR
B -pe baza autorizatiei speciale de transport eliberate de C.N.A.D.N.R.
C -pe baza certificatului de agreare
D -pe baza copiei conforme a autorizatiei pentru transporturi agabaritice


intrebare 3

Tarife suplimentare de utilizare a drumurilor nationale se vor aplica pentru:

A -transporturile rutiere care se încadreaza în prevederile Acordului cu privire la transporturile în trafic international de produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi(ATP)
B -transporturile rutiere de materiale de constructii
C -transporturile rutiere efectuate pe anumite drumuri nationale
D -transporturile rutiere efectuate cu vehicule care depasesc masa totala maxima admisa


intrebare 4

În care din urmatoarele situatii utilizarea drumurilor nationale este conditionata de plata tarifelor suplimentare:

A -în cazul efectuarii transporturilor rutiere care depasesc masa maxima admisa pe osie
B -în cazul efectuarii transporturilor rutiere care se încadreaza în prevederile Acordului european referitor la transportul rutier în trafic international al marfurilor periculoase(ADR)
C -în cazul efectuarii transporturilor rutiere de animale vii
D -în cazul efectuarii transporturilor rutiere de produse radioactive


intrebare 5

Pentru utilizarea drumurilor nationale se vor plati tarife suplimentare, atunci când:

A -se efectueaza transporturi rutiere care depasesc dimensiunile maxime de gabarit admise în circulatia pe drumurile nationale
B -se efectueaza transporturi rutiere care se încadreaza în prevederile Conventiei vamale referitoare la transportul rutier de marfuri în trafic international sub acoperirea carnetelor TIR(Conventia TIR)
C -se efectueaza transporturi rutiere cu vehicule specializate
D -se efectueaza transporturi rutiere prin servicii regulate speciale


intrebare 6

Inspectia tehnica periodica la autoremorchere expira la:

A -1 an de la ultima inspectie
B -2 ani de la ultima inspectie
C -3 ani de la ultima inspectie
D -6 luni de la ultima inspectie


intrebare 7

Conform reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice, autovehiculele care depasesc masa si/sau gabaritul trebuie echipate:

A -dispozitive de frânare suplimentare
B -o lampa cu lumina intermitenta rosie plasata în fata
C -o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, având fondul alb si chenarul rosu, montata la partea din stânga fata
D -oglinzi speciale pentru facilitatea vederii laterale si în spate în cazul efectuarii manevrei de mers înapoi


intrebare 8

Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite trebuie:

A -sa aiba montate semne speciale de avertizare cu lumina galbena
B -sa aiba montate semne speciale de avertizare cu lumina portocalie
C -sa aiba montate semne speciale de avertizare cu lumina rosie
D -sa detina certificat de agreare emis de RAR


intrebare 9

Cu ce trebuie echipate vehiculele utilizate în transporturile rutiere agabaritice:

A -dispozitive de frânare speciale
B -dispozitive si sisteme de arimare
C -instalatii de ridicare cu sarcina utila cel putin cât masa marfurilor
D -sisteme de pozitionare globala


intrebare 10

Care din conditiile de mai jos trebuie sa le îndeplineasca conducatorii auto ce transporta produs cu greutati si/sau gabarite depasite:

A -sa aibe experienta si practica corespunzatoare în conducerea autovehiculelor din categoria D cu o vechime minima de 2 ani
B -sa aibe experienta si practica corespunzatoare în conducerea autovehiculelor din categoria E cu o vechime minima de 1 an
C -sa fie apti medical si psihologic conform examinarilor periodice
D -sa nu aiba antecedente pentru abateri grave de la codul Rutier în ultimele 24 luni


intrebare 11

Conducatorii de autovehicule cu gabarite depasite trebuie sa aiba vârsta minima de:

A -19 ani
B -20 ani
C -21 ani
D -23 ani


intrebare 12

Viteza maxima admisa pentru autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de:

A -30 km/h în localitati si 60 km/h în afara localitatilor
B -30 km/h în localitati si 70 km/h în afara localitatilor
C -40 km/h în localitati si 70 km/h în afara localitatilor
D -50 km/h în localitati si 80 km/h în afara localitatilor.


intrebare 13

Ce obligatii va revin când sunteti semnalizat cu mijloace optice si acustice specifice, de un autovehicul apartinând Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta:

A -nu va revine nici o obligatie
B -sa opriti autovehiculul în pozitia în care ati fost surprins
C -sa opriti deîndata în afara partii carosabile sau, când nu este posibil, cât mai aproape de partea din dreapta a partii carosabile si sa permiteti trecerea acestuia
D -sa reduceti viteza autovehiculului, dupa care va continuati drumul


intrebare 14

Când vizibilitatea este redusa sau partea carosabila este acoperita cu polei, gheata sau zapada:

A -circulatia autoveh. cu mase si/sau gabarite depasite este permisa numai daca sunt însotite de doua autovehicule care sa circule unul în fata si celalalt în spate
B -circulatia autoveh. cu mase si/sau gabarite depasite este permisa numai daca sunt însotite de un autov. care sa circule în fata
C -circulatia autoveh.cu mase si/sau gabarite depasite este permisa numai daca sunt în fuctiune semnalele luminoase de avertizare
D - circulatia autovehiculelor cu mase si/sau gabarite depasite nu este permisa


intrebare 15

Vehicule cu mase sau gabarite depasite:

A -pot fi conduse doar de conducatori auto cu atestat de consilier de siguranta
B -trebiue sa detina un certificat de agreare eliberat de Registrul Auto Român
C -trebuie conduse numai pe banda de lânga acostament sau bordura, daca în sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora
D -trebuie sa detina copie a licentei de executie transport gabaritic


intrebare 16

Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier în cazul savârsirii de catre conducatorul acestuia a uneia din urmatoarele fapte:

A -conducerea unui vehicul cu autorizatie provizorie de circulatie
B -conducerea unui vehicul cu încalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite
C -conducerea unui vehicul despre care exista date sau informatii ca face obiectul unei fapte de natura contraventionala
D -conducerea unui vehicul înmatriculat în alta tara


intrebare 17

Transporturile rutiere internationale de marfuri grele sau voluminoase, conform Conventei TIR:

A -se pot efecua cu vehicule sau containere nesigilate
B -se pot efecua doar prin modul de transport feroviar
C -se pot efecua în timpul zilei
D -se pot efecua numai cu însotire asigurata de Jandarmerie


intrebare 18

Ce se întelege prin ,,marfuri grele sau voluminoase,, în sensul prevederilor Conventei TIR:

A -marfurile al caror transport trebuie autorizat de ARR
B -marfurile care, datorita greutatii, dimensiunilor sau naturii lor, nu sunt în general transportate nici într-un vehicul rutier închis, nici într-un container închis
C -marfurile care, din cauza greutatii sau volumului nu pot fi transportate international
D -marfurile care, din cauza greutatii sau volumului nu pot fi transportate rutier


intrebare 19

Dimensiunile maxime admise la tp-le rutiere stabilite prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa (în metri) pentru o remorca, în cazul utilizarii drumurilor din categ.E:

A -10 m
B -11 m;
C -12 m
D -9 m


intrebare 20

Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa (în metri) pentru un autovehicul(cu exceptia autobuzelor), în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene):

A -10 m
B -11 m
C -12 m
D -13 m


intrebare 21

Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa (în metri) pentru un vehicul articulat, în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene):

A -12,50 m
B -14 m
C -15 m
D -16,50 m


intrebare 22

La transporturile retiere de marfuri, lungimea maxima a unui tren rutier este:

A -16,50 m
B -18,75 m
C -22.25 m
D -26.00 m


intrebare 23

Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa (în metri) pentru un autobuz cu doua osii, în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene):

A -12 m
B -12.50 m
C -13.50 m
D -14 m


intrebare 24

Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa (în metri) pentru un autobuz cu mai mult de doua osii, în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene):

A -15 m
B -16 m
C -17 m
D -18 m


intrebare 25

Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa (în metri) pentru un autobuz cu remorca, în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene):

A -18 m
B -18.25 m
C -18.50 m
D -18.75 m


intrebare 26

Dimensiunile maxime admise la tp-le rutiere stabilite prin regl. în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea lungime maxima admisa (în metri) pentru un autobuz articulat, în cazul utilizarii drumurilor din categ. E :

A -18.50 m
B -18.75 m
C -19 m
D -19.25 m


intrebare 27

Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea latime maxima admisa (în metri) pentru orice vehicul, cu exceptia celor frigorifice având caroseria izoterma, în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene):

A -2 m
B -2.15 m
C -2.25 m
D -2.55 m


intrebare 28

La deplasarea pe drumul public, vehiculele a caror latime depaseste limita de gabarit trebuie însotite de vehicule de însotire. Începând cu ce dimensiuni ale latimii, însotirea trebuie realizata cu 2 autovehicule, unul în fata si celalalt în spatele vehiculului agabaritic:

A -2,55 m
B -2,60 m
C -3,50 m
D -4,50 m


intrebare 29

Dimensiunile maxime admise la transporturile rutiere stabilite prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, stabilesc urmatoarea latime maxima admisa (în metri) pentru un vehicul frigorific având caroseria izoterma, în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene):

A -2.20 m
B -2.40 m
C -2.60 m
D -2.80 m


intrebare 30

Înaltimea maxima admisa pentru un vehicul este de:

A -3,5 m
B -3,8 m
C -4,0 m
D -4,1 m


intrebare 31

La transporturile rutiere de marfuri, înatimea maxima a unui vehicul este:

A -3,50 m
B -4,00 m
C -4,50 m
D -nu este reglementata


intrebare 32

Masa totala maxima admisa a vehiculului (în tone) la transporturile rutiere stabilita prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene), pentru o remorca cu doua osii, este:

A -15 t
B -16 t
C -17 t
D -18 t


intrebare 33

Masa maxima admisa pe osia dubla(tandem) a unei semiremorci la care distanta dintre osiile componente este mai mare sau egala cu 1,3 m dar mai mica de 1,8 m, pentru un drum din categoria E (europene) este de:

A -16 t
B -17 t
C -18 t
D -21 t


intrebare 34

Masa maxima admisa pe osia simpla motoare a unui autotractor cu 2 osii pentru un drum din categoria E este de:

A -10 t
B -11 t
C -8 t
D -9 t


intrebare 35

Masa maxima admisa pe osia simpla nemotoare pentru deplasarea pe un drum din categoria E (europene) este de:

A -10 t
B -7,5 t
C -8 t
D -9 t


intrebare 36

Masa totala maxima admisa a vehiculului (în tone) la transporturile rutiere stabilita prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene), pentru o remorca cu trei osii, este:

A -20 t
B -22 t
C -24 t
D -26 t


intrebare 37

Masa totala maxima admisa a vehiculului (în tone) la transporturile rutiere stabilita prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene), pentru un tren rutier - autovehicul cu doua osii cu remorca având trei osii, este:

A -35 t
B -37 t
C -38 t
D -40 t


intrebare 38

. Masa totala maxima admisa a vehiculului (în tone) la transporturile rutiere stabilita prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene), pentru un tren rutier - autovehicul cu trei osii cu remorca având doua sau trei osii, este:

A -39 t
B -40 t
C -42 t
D -43 t


intrebare 39

Masa totala maxima admisa a vehiculului (în tone) la transporturile rutiere stabilita prin reglementarile în vigoare privind regimul drumurilor, în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene), pentru un autobuz articulat cu trei osii, este:

A -28 t
B -29 t
C -30 t
D -31 t


intrebare 40

Masa totala maxima admisa a veh. (în tone) la tp-le rutiere stabilita prin regl. în vigoare privind regimul drumurilor, în cazul utilizarii drumurilor din categoria E (europene), pentru un tren rutier - autovehicul cu trei osii cu remorca având doua sau trei osii, care transporta un container ISO de 40 de picioare într-o operatiune de transport combinat, este:

A -40 t
B -42 t
C -44 t
D -46 t


intrebare 41

Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care depaseste masa totala de 80 tone si/sau lungimea de 40 m:

A -nu poate circula pe drumul public
B -poate circula pe drumul public doar tractat si însotit de echipaje de politie
C -poate circula pe drumul public numai în baza autorizatiei speciale emise de administratorul acestuia si avizul politiei rutiere
D -poate fi transportat doar în sisstemul RO-LA


intrebare 42

Portile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferata electrificata, destinate sa interzica accesul vehiculelor a caror încarcatura depaseste în înaltime limita de siguranta admisa:

A -sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena si neagra
B -sunt marcate cu benzi alternante de culoare galbena si rosie
C -sunt marcate cu benzi alternante de culoare rosie si alba;
D -sunt semnalizate cu lumina intermitenta


intrebare 43

Vehicule cu mase sau gabarite depasite:

A -pot fi conduse doar de conducatori auto cu atestat de consilier de siguranta
B -trebuie conduse numai pe banda de lânga acostament sau bordura, daca în sensul de mers nu este amenajata o banda destinata acestora
C -trebuie sa detina copie a licentei de executie transport gabaritic
D -trebuie sa detina un certificat de agreare eliberat de Registrul Auto Român