REGLEMENTARI TRANSPORT MARFA

intrebare 1

Autocamioanele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor efectua inspectia tehnică periodică la intervale de:

A 1 an de la ultima inspectie
B 2 ani de la ultima inspectie
C 3 ani de la ultima inspectie
D 6 luni de la ultima inspectie


intrebare 2

În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu în trafic international prin document de transport se întelege :

A avizul de însotire al mărfurilor
B copia conformă a certificatului de transport în cont propriu
C copia conformă a licentei de transport
D scrisoarea de transport C.M.R.


intrebare 3

Viteza maximă reglată la limitatoarele de viteză care echipează autovehicule concepute si construite pentru transportul de mărfuri, nu trebuie să depăsească:

A 100 km/h
B 85 km/h
C 90 km/h
D 95 km/h


intrebare 4

Conducătorul auto trebuie sa prezinte in caz de control următoarele documente:

A cartea de identitate a vehiculului
B copia conforma a licentei de transport – in copie
C documentul de transport
D licenta de transport – in original


intrebare 5

La ce organism se poate adresa conducătorul auto in cazul ruperii unui sigiliu vamal sau al deteriorării mărfurilor pe parcurs:

A autoritătilor locale din regiunea unde se află in momentul respectiv
B autoritătilor vamale din tara de destinatie
C autoritătilor vamale sau altor autorităti competente din tara de plecare
D autoritătilor vamale, sau in lipsa acestora, altor autorităti competente din tara în care se găseste


intrebare 6

In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

A ca autovehiculul să detină licentă de executie
B contractul de închiriere nu este necesar sa fie la bordul autovehiculului, se mentionează valabilitatea contractului in foaia de parcurs de câtre administratorul firmei
C contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in copie
D contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in original sau in copie conforma cu originalul


intrebare 7

Mărfurile transportate sub prevederile Conventiei vamale referitoare la transportul rutier de mărfuri in trafic international sub acoperirea carnetelor TIR sunt supuse controlului vamal:

A da, cu avizul asociatiilor garante
B da, daca organele vamale considera ca e necesar
C întotdeauna
D nu


intrebare 8

Conducătorii auto care au peste 45 de ani si efectuează transport de mărfuri trebuie să efectueze examinarea medicală si psihologică la următoarele intervale:

A 1 an examinare medicală si 1 an examinare psihologică
B 1 an examinare medicală si 2 ani examinare psihologică
C 1 an examinare medicală si 3 ani examinare psihologică
D 6 luni examinare medicală si 1 an examinare psihologică


intrebare 9

Inspectiile tehnice periodice se efectuează:

A in cadrul statiilor autorizate de RAR
B in orice statie service pentru reparatii
C in orice statie tehnica autorizata de ARR
D in orice statie tehnica autorizată de constructorul vehiculului


intrebare 10

Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport contra cost de mărfuri:

A avizul de însotire al mărfurilor
B certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
C certificatul de transport
D licenta de transport


intrebare 11

Suplimentar fată de documentul de transport, în cazul transportului contra cost de mărfuri generale în trafic national, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A certificatul de agreare ADR
B certificatul de formare profesională ADR
C fisa de sigurantă
D legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto


intrebare 12

La efectuarea unui transport rutier contra cost la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

A certificatul de transport rutier în folos propriu
B copia conformă a certificatului de transport rutier în cont propriu
C copia conformă a licentei comunitare
D licenta de transport rutier public


intrebare 13

Scrisoarea de transport tip C.M.R. se întocmeste în minim:

A doua exemplare
B patru exemplare
C trei exemplare
D un exemplar


intrebare 14

Cine este responsabil de pierderea totală sau partială a mărfurilor sau deteriorarea mărfurilor sau întârzierea la transport?

A destinatarul
B expeditorul
C intermediarul
D transportatorul


intrebare 15

Cu ocazia unui control în trafic, conducătorul auto care efectuează transport rutier contra cost de mărfuri generale trebuie să prezinte:

A avizul de expeditie al mărfurilor
B avizul medical si psihologic al conducătorului auto
C certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
D fisa de sigurantă pentru mărfurile transportate


intrebare 16

Scrisoarea de transport prevăzută de Conventia C.M.R. constituie:

A documentul care permite accesul la profesia de transportator
B dovada calitătii de operator de transport rutier public
C dovada efectuării formalitătilor vamale
D proba contractului de transport


intrebare 17

În cazul efectuării transportului rutier de mărfuri în cont propriu, conducătorul auto trebuie să prezinte cu ocazia unui control în trafic următorul document:

A cartea de identitate a vehiculului
B certificatul de transport în cont propriu
C copia conformă a certificatului de transport în cont propriu
D licenta de transport, în copie


intrebare 18

Carnetul TIR poate fi folosit:

A până la data stabilită de Ministerul Transporturilor
B pentru mai multe autovehicule, functie de numărul de voleti
C pentru mai multe călătorii, functie de numărul de voleti
D pentru o singură călătorie


intrebare 19

Conventia C.M.R. se aplică:

A transporturilor efectelor de strămutare
B transporturilor efectuate pe baza conventiilor postale internationale
C transporturilor funerare internationale
D transporturilor internationale de mărfuri perisabile


intrebare 20

Conform Conventiei C.M.R. operatorul de transport este răspunzător pentru:

A avarierea mărfii din cauza unui viciu propriu al acesteia
B pierderea totala sau partială a mărfii, produse intre momentul primirii si cel al eliberării acesteia
C provenienta mărfurilor
D transportul mărfurilor periculoase a căror natură si caracteristici au fost tinute ascunse cu intentie de către expeditor


intrebare 21

Operatorul de transport are obligatia să asigure existenta la bordul vehiculelor in cazul transportului rutier de mărfuri în trafic international in Turcia:

A avizul medical si psihologic al conducătorului auto
B carnetul TIR
C copia conforma a licentei de transport – in copie
D licenta de transport – in original


intrebare 22

Imobilizarea unui vehicul se dispune în cazul săvârsirii de către conducătorul acestuia a unei dintre următoarele fapte:

A conducerea unui vehicul despre care există date sau informatii că face obiectul unei fapte de natură contraventională
B conducerea unui vehicul înmatriculat în altă tară
C neprezentarea copiei conforme a licentei de executie
D nu respectă timpii de conducere si de odihnă prevăzuti de lege


intrebare 23

Cine are obligatia să verifice exactitatea mentiunilor din scrisoarea de transport CMR?

A conducătorul auto
B destinatarul
C expeditorul
D încărcătorul


intrebare 24

Transportul rutier international de mărfuri poate fi executat cu capul tractor înmatriculat in România iar semiremorca în străinătate:

A da
B da, daca vehiculul intră in grupa de clasificare Euro 4
C da, dacă vehiculul intră in grupa de clasificare Euro 3
D nu, întrucât cabotajul e interzis in România


intrebare 25

În cazul transportului rutier national contra cost de mărfuri, prin document de transport întelege:

A autorizatia de transport marfă prin servicii regulate
B copia conformă a licentei de transport
C licenta de transport valabilă pentru transportul rutier de mărfuri
D scrisoarea de transport tip C.M.R.


intrebare 26

În ce conditii carnetul TIR va putea fi prezentat birourilor vamale de destinatie :

A doar dacă este completată prima pagină a carnetului TIR
B doar dacă toate birourile CNADNR din frontieră au acceptat carnetul TIR
C doar dacă toate birourile de politie a frontierei au acceptat carnetul TIR
D doar dacă toate birourile vamale de plecare au acceptat carnetul TIR


intrebare 27

Conform conventiei C.M.R., transportatorul este răspunzător pentru:

A avarierea ambalajelor din cauza conditiilor meteorologice
B avarierea mărfii din cauza unui viciu propriu al acestuia
C încărcarea vehiculului sub sarcina utila a acestuia
D pierderea totala sau partiala a mărfii


intrebare 28

La primirea mărfii, conducătorul auto este obligat să verifice:

A continutul fiecărui colet
B daca marfa acoperă 70% din sarcina utila a vehiculului
C exactitatea mentiunilor din scrisoarea de transport
D starea tehnica a vehiculului


intrebare 29

Acordul european ATP stabileste reguli privind:

A transportul de mărfuri agabaritice în trafic international
B transportul de mărfuri periculoase în trafic international
C transportul de mărfuri perisabile în trafic international
D transportul de pesticide în trafic international


intrebare 30

Acordul european referitor la transportul rutier în trafic international al mărfurilor periculoase (ADR), stabileste reglementări privind:

A efectuarea unui transport rutier în trafic intentional de mărfuri agabaritice
B efectuarea unui transport rutier în trafic intentional de mărfuri generale
C efectuarea unui transport rutier în trafic intentional de mărfuri perisabile
D efectuarea unui transport rutier în trafic intentional de mărfuri si deseuri periculoase


intrebare 31

Care sunt răspunderile transportatorului atunci când circulă sub conventia CMR:

A să nu consume băuturi alcoolice
B să nu piardă partial, marfa de la încărcare până la destinatie
C să nu piardă total sau partial sau să nu avarieze marfa de la încărcare până la destinatie
D să nu piardă total, marfa de la încărcare până la destinatie


intrebare 32

Documentul care permite reducerea si simplificarea formalitătilor si controalelor vamale este denumit:

A carnet TIR
B certificat ADR
C factură fiscală
D scrisoare de transport


intrebare 33

Până când este valabil carnetul TIR:

A până în ultima zi de valabilitate stabilită de asociatia garantă
B până în ultima zi de valabilitate stabilită de Ministerul Transporturilor
C până în ultima zi de valabilitate stabilită de societatea de asigurări care a eliberat carnetul
D până la terminarea operatiunii TIR la biroul de destinatie


intrebare 34

Pentru a conduce un ansamblu de vehicule la care masa totală maximă autorizată a remorcii este mai mare de 7,5 tone, un conducător auto are nevoie de:

A permis de conducere categoria BE
B permis de conducere categoria C
C permis de conducere categoria CE
D permis de conducere subcategoria C1E


intrebare 35

Un conducător auto poate efectua transporturi de mărfuri periculoase dacă:

A detine certificat de pregătire profesională conform acordului A.D.R.
B detine certificat de pregătire profesională conform acordului A.T.P.
C detine certificat de pregătire profesională conform conventiei C.M.R.
D detine certificat de pregătire profesională eliberat conform conventiei T.I.R.


intrebare 36

Operatiunea de transport rutier efectuată de către un operator de transport rutier străin cu încărcătură între cel putin două puncte de încărcarea/descărcare aflate pe teritoriul României se numeste:

A cabotaj
B sabotaj
C transport intern
D transport international


intrebare 37

Operatorii de transport rutier români pot desfăsura transport contra cost de mărfuri între două state membre UE în baza:

A autorizatia multiplă CEMT
B autorizatiei de transport international având România ca tară de tranzit sau de destinatie
C copia conformă a certificatului de transport în cont propriu în trafic international însotită de scrisoarea de transport tip CMR
D copiei conforme a licentei comunitare


intrebare 38

Transportul rutier contra cost se poate efectua:

A cu vehicule la bordul cărora se află copia conformă a licentei comunitare
B numai conform prevederilor Acordului european A.D.R.
C numai conform prevederilor Conventiei C.M.R.
D numai conform prevederilor Conventiei T.I.R.


intrebare 39

Scrisoarea de transport trebuie să contină următoarele date:

A locul si data întocmirii sale
B seria si numărul copiei conforme a licentei de transport
C seria si numărul licentei de transport a operatorului de transport
D valoarea mărfii transportate


intrebare 40

Un operator de transport poate utiliza copia conforma a licentei comunitare a altui operator de transport:

A da
B da, daca respectivii operatori de transport ajung la o întelegere
C da, pentru o perioada de maximum 2 săptămâni
D nu


intrebare 41

Ce trebuie să contină documentul de transport în cazul transporturilor combinate:

A categoria si tipul vehiculului rutier folosit
B măsurile ce urmează a fi luate în caz de accident
C numele si adresa expeditorului si destinatarului
D traseul ce urmează a fi parcurs, indicându-se orele si punctele de oprire


intrebare 42

În cazul efectuării transportului national de mărfuri în cont propriu, prin document de transport se întelege:

A avizul de însotire a mărfurilor
B copia conformă a certificatului de transport în cont propriu
C copia conformă a licentei de transport
D scrisoare de transport C.M.R.


intrebare 43

În cazul transportului rutier national de mărfuri contra cost, prin document de transport se întelege:

A avizul de expeditie a mărfurilor
B copia conformă a certificatului de transport
C factura fiscală
D scrisoarea de transport tip C.M.R.


intrebare 44

În cazul transportului rutier international de mărfuri contra cost, prin document de transport se întelege:

A autorizatia pentru transportul international de marfă
B carnetul T.I.R.
C copia conformă a licentei de transport
D scrisoarea de transport tip C.M.R..


intrebare 45

În cazul transportului rutier national de mărfuri generale contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A certificatul de agreare ADR
B certificatul de formare profesională ADR
C fisa de sigurantă
D legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto


intrebare 46

În cazul transportului rutier national de mărfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A autorizatiile de transport marfă
B certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
C certificatul privind încadrarea vehiculului în normele de poluare si sigurantă rutieră
D licenta de executie a vehiculului


intrebare 47

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, în cazul efectuării transportului rutier national în cont propriu, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

A certificatul de transport în cont propriu
B copia certificatului de înmatriculare al vehiculului
C copia conformă a certificatului de transport în cont propriu
D licenta de transport


intrebare 48

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier national de mărfuri în cont propriu trebuie să se afle:

A contractul de muncă al conducătorului auto
B copia conformă a licentei comunitare
C documentul de transport
D licenta de executie a autovehiculului


intrebare 49

În cazul efectuării transportului rutier national de mărfuri în cont propriu, prin document de transport se întelege:

A avizul de însotire al mărfurilor
B copia conformă a certificatului de transport în cont propriu
C copia conformă a licentei de transport
D scrisoarea de transport C.M.R.


intrebare 50

În cazul transportului rutier national de mărfuri generale în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A certificatul de agreare ADR
B fisa de sigurantă
C instructiunile de sigurantă
D legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto


intrebare 51

În cazul transportului rutier national de mărfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A autorizatiile de transport marfă
B certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
C certificatul de transport în cont propriu
D certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare si sigurantă rutieră


intrebare 52

În cazul transportului rutier international de mărfuri generale contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A cartea de identitate a vehiculului
B certificatul de formare profesională A.D.R. al conducătorului auto
C certificatul de transport în cont propriu
D legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto


intrebare 53

În cazul transportului rutier international de mărfuri contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
B certificatul de omologare internatională a vehiculului
C certificatul privind încadrarea vehiculului în normele de poluare si sigurantă rutieră
D licenta de executie a vehiculului


intrebare 54

În cazul efectuării transportului rutier international de mărfuri în cont propriu, prin document de transport se întelege:

A avizul de expeditie a mărfurilor
B copia conformă a certificatului de transport
C factura fiscală
D scrisoarea de transport tip C.M.R.


intrebare 55

În cazul transportului rutier international de mărfuri generale în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A certificatul de agreare eliberat de R.A.R. conform prevederilor A.D.R.
B fisa de sigurantă
C instructiunile de sigurantă
D legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto


intrebare 56

În cazul transportului rutier international de mărfuri în cont propriu, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A cartea de identitate a vehiculului
B certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
C certificatul de omologare internatională a vehiculului
D certificatul privind încadrarea vehiculelor în normele de poluare si sigurantă rutieră


intrebare 57

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligatie:

A să asigure existenta la bordul vehiculului a licentei de executie
B să nu permită interventia conducătorului auto la încărcarea si repartizarea încărcăturii
C să nu permită interventia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf si a limitatoarelor de viteză
D să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor echipate cu tahograf digital fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului


intrebare 58

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligatie:

A să nu permită conducătorului auto să participe la asigurarea si fixarea mărfurilor încărcate
B să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor fără completarea înregistrărilor pe diagramele tahograf necesare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului
C să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor fără licenta comunitară la bord
D să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului


intrebare 59

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligatie:

A să asigure existenta avizului medical si psihologic al conducătorului auto la bordul vehiculului
B să asigure existenta documentului privind verificarea tehnică efectuată înainte de plecarea în cursă la bordul vehiculului
C să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au tahograful defect
D să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor încărcate cu mărfuri care au aparatul de marcat fiscal defect


intrebare 60

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligatie:

A să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au limitatorul de viteză defect
B să nu permită plecarea în cursă a vehiculelor care au sistem antiblocare la frânare
C să nu permită plecarea în cursă a vehiculului fără documentul privind întretinerea vehiculelor
D să nu utilizeze la efectuarea transporturilor contra cost vehicule înmatriculate pe o perioadă nedeterminată


intrebare 61

Operatorul de transport, respectiv întreprinderea, are următoarea obligatie:

A să planifice transporturile astfel încât conducătorul auto să poată respecta prevederile legale privind timpul de odihnă
B să planifice transporturile astfel încât conducătorul auto să poată respecta prevederile legale privind utilizarea alternativă a celor două cartele tahografice pe care le detine
C să plătească conducătorul auto functie de distanta parcursă si/sau de cantitatea de mărfuri transportată în fiecare lună
D să utilizeze numai conducători auto angajati cu contract de muncă care au cel putin două cartele tahografice valide