REGLEMENTARI TRANSPORT PERSOANE

intrebare 1

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier national de persoane contra cost prin servicii regulate trebuie să se afle:

A certificatul de transport în cont propriu
B copia certificatului de înmatriculare al vehiculului
C copia conformă a licentei comunitare
D licenta de transport


intrebare 2

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier national de persoane contra cost prin servicii regulate trebuie să se afle:

A contractul de muncă al conducătorului auto
B documentul de transport
C licenta comunitară
D licenta de executie a autovehiculului


intrebare 3

În cazul transportului national contra cost de persoane prin servicii regulate, prin document de transport de întelege:

A graficul de circulatie
B licenta de executie
C licenta de transport
D licenta de traseu


intrebare 4

În cazul transportului interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate, licenta de traseu este valabilă numai însotită de următorul document:

A certificatul de înmatriculare
B foaia de parcurs
C graficul de circulatie
D programul de transport


intrebare 5

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A certificatul de transport în cont propriu
B copia conformă a licentei comunitare
C licenta de executie a autovehiculului
D licenta de transport


intrebare 6

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A autorizatia pentru efectuarea traseului
B certificatul de agreare al vehiculului pentru transportul de persoane
C documentul de transport
D licenta de executie a traseului


intrebare 7

În cazul transportului interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale, prin document de transport de întelege:

A contractul încheiat cu beneficiarul transportului
B licenta de transport
C licenta de traseu
D programul de circulatie


intrebare 8

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudetean contra cost depersoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A avizul medical si psihologic al conducătorului auto
B documentul de control
C legitimatia de serviciu a conducătorului auto
D programul de transport


intrebare 9

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A certificatul de clasificare a autovehiculului
B certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
C certificatul de încadrare în normele de poluare si sigurantă rutieră
D certificatul de omologare al vehiculului pentru transportul de persoane


intrebare 10

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A contractul încheiat cu beneficiarul transportului
B factura fiscală pentru tarifarea transportului
C legitimatiile de călătorie pentru pasagerii transportati
D tabelul cu orele de circulatie


intrebare 11

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A aparatul de marcat electronic fiscal
B biletele de călătorie emise pasagerilor
C documentele din care să rezulte apartenenta pasagerilor la categoria pentru care este licentiat serviciul
D documentul de control


intrebare 12

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A contractul de închiriere al autobuzului cu conducător auto, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de închiriere
B contractul de întretinere al autobuzului cu o unitate autorizată R.A.R.
C contractul de leasing în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de leasing
D contractul pentru statiile publice utilizate la îmbarcarea/debarcarea pasagerilor


intrebare 13

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport interjudetean contra cost de persoane prin servicii regulate speciale trebuie să se afle:

A asigurarea autobuzului pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina tertilor
B asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie
C asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în original
D tabelul nominal cu persoanele asigurate pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier


intrebare 14

În cazul efectuării transportului interjudetean de persoane prin servicii regulate speciale,licenta de traseu este însotită pe toată durata efectuării transportului de:

A documentul de control pentru serviciile ocazionale
B graficul de circulatie aferent autorizatiei de transport
C graficul de circulatie aferent licentei de traseu
D programul de transport aferent licentei de executie


intrebare 15

Graficul de circulatie aferent licentei de traseu pentru transport interjudetean prin servicii regulate speciale contine:

A numărul de înmatriculare al autobuzului
B numele conducătorilor auto
C orele de plecare, respectiv de sosire
D statiile publice pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor


intrebare 16

Graficul de circulatie aferent licentei de traseu pentru transport interjudetean prin servicii regulate speciale contine:

A autogările utilizate
B distantele dintre statii
C numărul licentei de executie
D tarifele practicate


intrebare 17

Graficul de circulatie aferent licentei de traseu pentru transport interjudetean prin servicii regulate speciale contine:

A autobuzele utilizate
B capacitatea statiilor
C conexiunile cu alte mijloace de transport
D statiile


intrebare 18

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport national contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A autorizatia pentru efectuarea traseului
B certificatul de agreare al vehiculului pentru transportul de persoane
C documentul de transport
D licenta de executie a traseului


intrebare 19

În cazul transportului national contra cost de persoane prin servicii ocazionale, prin document de transport de întelege:

A contractul încheiat cu beneficiarul transportului
B documentul de control
C licenta de transport
D programul de circulatie


intrebare 20

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport national contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A aparatul de marcat electronic fiscal
B biletele de călătorie utilizate
C legitimatia de serviciu a conducătorului auto
D licenta de traseu


intrebare 21

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport national contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A certificatul de clasificare a autovehiculului
B certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
C certificatul de încadrare în normele de poluare si sigurantă rutieră
D certificatul de omologare al vehiculului pentru transportul de persoane


intrebare 22

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport national contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A contractul de închiriere al autobuzului cu conducător auto, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de închiriere
B contractul de întretinere al autobuzului cu o unitate autorizată R.A.R.
C contractul de leasing în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de leasing
D contractul pentru statiile publice utilizate la îmbarcarea/debarcarea pasagerilor


intrebare 23

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport national contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A asigurarea autobuzului pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina tertilor
B asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie
C asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în original
D tabelul nominal cu persoanele asigurate pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier


intrebare 24

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, în cazul efectuării transportului rutier national în cont propriu, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

A certificatul de transport în cont propriu
B copia certificatului de înmatriculare al vehiculului
C copia conformă a certificatului de transport în cont propriu
D licenta de transport


intrebare 25

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului care efectuează transport rutier national de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

A contractul de muncă al conducătorului auto
B copia conformă a licentei comunitare
C documentul de transport
D licenta de executie a autovehiculului


intrebare 26

În cazul transportului national de persoane în cont propriu, prin document de transport se întelege:

A copia conformă a certificatului de transport în cont propriu
B licenta de executie a transportului
C licenta de traseu
D tabelul cu numele persoanelor transportate, semnat si stampilat de reprezentantul legal al întreprinderii


intrebare 27

În cazul transportului rutier national de persoane în cont propriu, la bordul autobuzului trebuie să se afle:

A avizul medical si psihologic al conducătorului auto
B certificatul de transport în cont propriu
C instructiunile de sigurantă pentru persoanele transportate
D legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto


intrebare 28

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport national de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

A certificatul de clasificare a autovehiculului
B certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
C certificatul de omologare al vehiculului pentru transportul de persoane
D certificatul de transport în cont propriu


intrebare 29

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport national de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

A contractul de închiriere al autobuzului cu conducător auto, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de închiriere
B contractul de leasing în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de leasing
C contractul pentru statiile publice utilizate la îmbarcarea/debarcarea pasagerilor
D graficul de circulatie


intrebare 30

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport national de persoane în cont propriu trebuie să se afle:

A asigurarea autobuzului pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina tertilor
B asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie
C asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în original
D tabelul nominal cu persoanele asigurate pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier


intrebare 31

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate trebuie să se afle:

A certificatul de transport international
B copia conformă a licentei comunitare
C licenta de executie pentru vehicul
D licenta de transport


intrebare 32

Conform prevederilor O.G. nr. 27/2011, la bordul autovehiculului cu care se efectuează transport rutier international contra cost de persoane prin servicii regulate trebuie să se afle:

A avizul medical si psihologic al conducătorului auto
B contractul cu beneficiarul transportului
C documentul de transport
D licenta de executie a serviciului international de transport persoane


intrebare 33

În cazul transportului international contra cost de persoane prin servicii regulate, prin document de transport de întelege:

A autorizatia de transport international
B graficul de circulatie cu statiile prevăzute pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor
C licenta de executie a transportului international
D licenta de traseu in trafic international


intrebare 34

În cazul efectuării transportului international de persoane prin servicii regulate, autorizatia de transport international este însotită pe toată durata efectuării transportului de:

A documentul de control INTERBUS
B graficul de circulatie
C graficul de circulatie aferent licentei de traseu
D tabelul cu persoanele transportate


intrebare 35

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport international contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A autorizatia de transport international
B copia conformă a licentei comunitare
C graficul de circulatie aferent licentei de traseu
D licenta de traseu


intrebare 36

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport international contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A autorizatia de transport international
B documentul de transport
C licenta comunitară pentru transportul international
D licenta de executie a traseului si graficul de circulatie aferent


intrebare 37

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport international contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A aparatul de marcat electronic fiscal
B biletele de călătorie utilizate
C legitimatia de serviciu a conducătorului auto
D licenta de traseu


intrebare 38

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport international contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A certificatul de clasificare a autovehiculului
B certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
C certificatul de încadrare în normele de poluare si sigurantă rutieră
D certificatul de omologare al vehiculului pentru transportul de persoane


intrebare 39

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport international contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A contractul care stă la baza emiterii legitimatiilor de călătorie pentru pasageri
B contractul de închiriere al autobuzului cu conducător auto, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de închiriere sau de leasing
C contractul de leasing în original sau copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este detinut cu contract de leasing
D contractul încheiat cu autoritătile competente ale statelor tranzitate


intrebare 40

La bordul autobuzului cu care se efectuează transport international contra cost de persoane prin servicii ocazionale trebuie să se afle:

A asigurarea autobuzului pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina tertilor valabilă în statele tranzitate
B asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în copie
C asigurarea pentru persoanele transportate si bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier, în original
D tabelul nominal cu persoanele asigurate pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport rutier


intrebare 41

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligatie:

A să emită bilete/legitimatii de călătorie corespunzător distantei parcurse de persoanele transportate
B să nu accepte la transport alte persoane decât cele înscrise în documentul de control semnat si stampilat de beneficiarul transportului
C să nu plece din capătul de traseu cu locuri libere în autobuz
D să verifice componenta grupului de călători înscrisă în documentul de transport semnat si stampilat de operatorul de transport


intrebare 42

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligatie:

A la coborârea călătorilor să emită acestora bilete/legitimatii de călătorie corespunzător distantei parcurse
B să permită urcarea în autovehicul a persoanelor care beneficiază de facilităti la transportul rutier
C să refuze la transport persoanele care beneficiază de facilităti la transportul rutier, informând asupra posibilitătilor de utilizare a altor moduri de transport
D să transporte persoane numai în limita numărului de locuri pe scaune si în picioare înscris în certificatul de înmatriculare


intrebare 43

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligatie:

A să informeze persoanele transportate cu privire la obligativitatea portului centurii de sigurantă pe timpul deplasării vehiculelor
B să nu plece în cursă cu documentul de control necompletat sau completat necorespunzător
C să oprească pentru coborârea călătorilor numai în statiile prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul transportului
D să permită călătorilor să manipuleze bagajele în vederea încărcării/descărcării în/din portbagajul vehiculului


intrebare 44

În cazul serviciilor regulate de transport persoane, conducătorul auto are următoarea obligatie:

A să informeze pasagerii cu privire la obligativitatea arimării bagajelor si coletelor aflate asupra lor pe durata transportului
B să permită urcarea în autovehicul a persoanelor posesoare de bilete/legitimatii de călătorie
C să permită urcarea în autovehicul numai a persoanelor înscrise în documentul de transport
D să preia mărfuri sau colete doar în limita spatiului disponibil pe culoarul autovehiculului si/sau pe scaune


intrebare 45

În cazul serviciilor regulate de transport persoane în trafic national, conducătorul auto are următoarea obligatie:

A să oprească numai în statiile amenajate si semnalizate cu indicatorul INTERBUS
B să oprească numai în statiile mijloacelor de transport public local, semnalizate si marcate corespunzător
C să oprească numai în statiile prevăzute cu refugiu pentru călători care asigură conditii minime de sigurantă pentru acestia
D să oprească numai în statiile prevăzute în graficul de circulatie aferent licentei de traseu


intrebare 46

Conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate au obligatia:

A să accepte transportul gratuit al copiilor sub 14 ani pentru care nu se solicită loc separat, în cazul transportului efectuat în trafic national
B să asigure oprirea în toate statiile prevăzute în grafic pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate si a bagajelor acestora
C să emită abonamente de călătorie
D să oprească autovehiculul la orice fel de solicitare


intrebare 47

Ce conditii sunt impuse pentru efectuare transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate:

A afisarea tarifului de transport pe bază de legitimatie de călătorie în interiorul vehiculului
B afisarea graficului de circulatie în interiorul vehiculului
C afisarea licentei de traseu în interiorul vehiculului
D afisarea programului de transport persoane prin servicii regulate în interiorul vehiculului


intrebare 48

Care sunt termenele în care operatorul de transport trebuie să asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rămase imobilizate pe traseu:

A 1 oră în judet, respectiv 5 ore în afara judetului
B 2 ore în judet, respectiv 6 ore în afara judetului
C 3 ore în judet, respectiv 5 ore în afara judetului
D 3 ore în judet, respectiv 7 ore în afara judetului


intrebare 49

Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în judet:

A 3 ore
B 4 ore
C 5 ore
D 6 ore


intrebare 50

Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în afara judetului:

A 3 ore
B 4 ore
C 5 ore
D 6 ore


intrebare 51

Care este termenul maxim de preluare a persoanelor din autovehiculele rămase imobilizate pe traseu în trafic international:

A 10 ore
B 12 ore
C 16 ore
D 24 ore


intrebare 52

În cazul transportului rutier de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
B certificatul de transport
C certificatul privind încadrarea vehiculului în normele de poluare si sigurantă rutieră
D licenta de executie a vehiculului


intrebare 53

În cazul transportului rutier de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A cartea de identitate a vehiculului
B certificatul de agreare al vehiculului pentru transportul de persoane
C legitimatia de serviciu valabilă a conducătorului auto
D programul de transport


intrebare 54

În cazul transportului de persoane contra cost, la bordul vehiculului trebuie să se afle:

A autorizatia conducătorului auto pentru transportul de persoane
B autorizatia de transport persoane în trafic national
C certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
D certificatul de înregistrare a serviciului de transport persoane la autoritătile locale


intrebare 55

Conducătorul auto trebuie sa prezinte in caz de control următoarele documente:

A cartea de identitate a vehiculului
B copia conformă a certificatului de competentă profesională al conducătorului auto
C documentul de transport
D licenta de transport – in original


intrebare 56

In cazul transporturilor rutiere efectuate cu autovehicule închiriate este necesar:

A ca autovehiculul să detină licentă de executie
B ca autovehiculul să fie închiriat cu conducător auto
C contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului – in original sau in copie conforma cu originalul
D contractul de închiriere sa fie la bordul autovehiculului, in copie


intrebare 57

Care dintre următoarele documente trebuie să se afle la bordul vehiculului cu care se efectuează transport contra cost:

A certificatul de competentă profesională al conducătorului auto
B certificatul de transport
C licenta comunitară
D licenta de transport


intrebare 58

La efectuarea unui transport rutier contra cost la bordul unui vehicul trebuie să se afle:

A certificatul de transport rutier în folos propriu
B copia conformă a certificatului de transport rutier în cont propriu
C copia conformă a licentei comunitare
D licenta de transport rutier public


intrebare 59

Un operator de transport poate utiliza copia conformă a licentei comunitare a altui
operator de transport:

A da
B da, daca respectivii operatori de transport ajung la o întelegere
C da, pentru o perioada de maximum 2 săptămâni
D nu


intrebare 60

Conducătorii auto care au peste 45 de ani si efectuează transport de persoane trebuie să\ efectueze examinarea medicală la următoarele intervale:

A 2 ani
B 1 an
C 3 ani
D 4 ani


intrebare 61

Conducătorii auto care au peste 45 de ani si efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea psihologică la următoarele intervale:

A 1 ani
B 2 ani
C 3 ani
D 4 ani


intrebare 62

Conducătorii auto din grupa de vârstă 18 - 45 de ani si efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea medicală următoarele intervale:

A 2 ani
B 1 an
C 3 ani
D 4 ani


intrebare 63

Conducătorii auto din grupa de vârstă 18 - 45 de ani si efectuează transport de persoane trebuie să efectueze examinarea psihologică la următoarele intervale:

A 2 ani
B 1 an
C 3 ani
D 5 ani


intrebare 64

Inspectiile tehnice periodice se efectuează:

A in cadrul statiilor autorizate de RAR
B in orice statie service pentru reparatii
C in orice statie tehnica autorizata de ARR
D in orice statie tehnica autorizată de constructorul vehiculului


intrebare 65

Inspectia tehnică la autobuzele destinate transportului de persoane în trafic interurban se efectuează periodic la:

A 1 an de la ultima ITP
B 2 ani de la ultima ITP
C 3 luni de la ultima ITP
D 6 luni de la ultima ITP


intrebare 66

Cine este responsabil în cadrul societătii cu instruirea personalului pentru efectuarea transporturilor rutiere ?

A administratorul societătii
B administratorul societătii împreună cu persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport
C patronul societătii
D managerul de transport


intrebare 67

Însemnele privind clasificarea autocarului se expun:

A însemnele trebuie să fie amplasate la bordul autocarului
B la loc vizibil în exterior dreapta
C la loc vizibil în exterior stânga
D oriunde nu stânjenesc vizibilitatea conducătorului auto


intrebare 68

Viteza maximă reglată la limitatoarele de viteză care echipează autovehiculele concepute si construite pentru transportul de persoane, nu trebuie să depăsească:

A 100 km/h
B 110 km/h
C 80 km/h
D 90 km/h


intrebare 69

Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate poate fi:

A efectuat conform graficului de circulatie
B în regim de rent a car
C în regim de taxi
D ocazional sau turistic


intrebare 70

Ce tip de transport desfăsoară o întreprindere care îsi transportă zilnic, cu autobuzul, muncitorii la si de la punctele de lucru:

A transportul rutier de persoane prin curse speciale
B transportul rutier de persoane prin servicii regulate speciale
C transportul rutier în cont propriu
D transportul rutier ocazional de pasageri


intrebare 71

Care din conditiile de mai jos se impun pentru executarea transportului de persoane:

A să nu circule cu usile deschise sau cu pasageri pe scara autobuzului
B să se asigure urcarea si coborârea bagajelor, inclusiv în salonul autobuzului
C să se oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor, la cererea expresă a acestora
D sistem de frânare ABS si centuri de sigurantă pentru fiecare pasager


intrebare 72

Ce conditii se impun în cazul efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate:

A autovehiculele utilizate să aibă asupra lor, pe toată durata transportului, eventuale piese de schimb necesare
B autovehiculele utilizate să fie dotate cu aparat de taxare
C autovehiculele utilizate să fie dotate cu sisteme electronice de supraveghere prin satelit
D să utilizeze pe timpul executării transportului placa de traseu


intrebare 73

Ce conditii sunt impuse pentru efectuare transportului rutier de persoane prin servicii regulate:

A conducătorul auto să efectueze cel putin 2 ore de odihnă după fiecare cursă
B să nu permită transportul persoanelor cu bagaje
C să se efectueze transportul în conformitate cu graficul de circulatie
D să se oprească în fiecare statie cel putin 5 minute


intrebare 74

Un operator de transport, poate utiliza copia conformă a licentei comunitare a altui operator de transport ?

A da
B da, cu efectuarea mentiunilor corespunzătoare în foaia de parcurs
C da, în baza unui contract de închiriere
D nu


intrebare 75

Documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS se utilizează pentru:

A transportul de persoane prin servicii ocazionale liberalizate între România si state din afara Uniunii Europene
B transportul de persoane prin servicii ocazionale neliberalizate în trafic international
C transportul de persoane prin servicii ocazionale si state membre ale Uniunii Europene
D transportul de persoane prin servicii regulate liberalizate între România si state din afara Uniunii Europene


intrebare 76

În cazul efectuării transportului de persoane prin servicii ocazionale între România si Turcia, la bordul autovehiculului trebuie să se afle:

A autorizatia de transport international si graficul de circulatie
B documentul de control prevăzut de Acordul INTERBUS
C licenta comunitară si tabelul cu persoanele transportate
D licenta de traseu în original însotită de graficul de circulatie


intrebare 77

Capăt de traseu se numeste statia de plecare/destinatie utilizată pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii:

A de taxi si închiriere
B intermodale de transport persoane
C ocazionale de transport persoane
D regulate de transport persoane


intrebare 78

Parcursul care asigură legătura dintre capetele de traseu de plecare/destinatie, pe care se execută servicii regulate sau regulate speciale, se numeste:

A cursă
B itinerariu
C navetă
D traseu


intrebare 79

Precizati care sunt categoriile de clasificare ale autobuzelor si care dintre ele defineste
confortul maxim:

A I,II,III - categoria a III a de confort maxim
B I,II,III,IV - categoria a I a de confort maxim
C I,II,III,IV - categoria a IV a de confort maxim
D I,II,III,IV,V - categoria a V a de confort maxim


intrebare 80

Precizati care este perioada de valabilitate a certificatului de clasificare si cu cât timp înainte de expirare trebuie solicitată prelungirea acestuia:

A 1 an - cu 30 de zile
B 2 ani - cu 60 de zile
C 3 ani - cu 45 de zile
D 5 ani - cu 30 de zile


intrebare 81

Precizati clasificarea pe stele a autobuzelor si care dintre acestea defineste confortul maxim:

A * , ** , *** - clasa de confort maxim este ***
B * , ** , *** , **** - clasa de confort maxim este *
C * , ** , *** , **** , ***** - clasa de confort maxim este *
D * ,** , *** , **** - clasa de confort maxim este ****


intrebare 82

Autocarele de scurtă distantă, care efectuează transport international, sunt autocare destinate transportului contra cost de persoane pe o distantă maximă de:

A 1000 km pe sens
B 1500 km pe sens
C 2500 km pe sens
D 500 km pe sens


intrebare 83

Transportul contra cost de persoane prin servicii ocazional în trafic international poate fi efectuat cu autobuze clasificate categoria a II- a pe distantă de cel mult:

A 1000 km pe sens
B 1500 km pe sens
C 2500 km pe sens
D 500 km pe sens


intrebare 84

Transportul cu autobuze clasificate categoria a III-a poate fi efectuat până la maximum:

A 1000 km pe sens
B 1500 km pe sens
C 2500 km pe sens
D 500 km pe sens